Aktiver SmartOrg-konto
Skriv inn e-post addresse eller tlf.nr (Vi sender deg en melding)

Når du aktiverer konto kan du logge inn i portalen og få innsikt i foreningens styre, aktivitet, økonomi samt oppdatere din medlemsprofil.

Om du ikke aktiverer konto vil du likevel få alle meldinger fra foreningen og kunne betale for kontingent eller andre produkter.